logo
Đại học định chế giáo dục cao thay đổi thế giới từ Trung cổ đến Hiện đại
  • Đại học định chế giáo dục cao thay đổi thế giới từ Trung cổ đến Hiện đại

  • Giá bìa: 185,000đ 148,000đ
  • Tác giả: Nguyễn Xuân Xanh
  • Khổ sách: 15x23 cm
  • Số trang: 576 trang
  • Trọng lượng: 680 g
  • Năm xuất bản: 2019
  • Chia sẻ với bạn bè

Đại học là một định chế giáo dục cao đã đồng hành bền vững với nhân loại 9 thế kỷ qua, ngày càng phát triển và không ngừng được nâng cấp theo yêu cầu của thời đại. Nó có một lịch sử vô cùng phong phú và ý nghĩa đối với sự phát triển khoa học của thế giới, và sự tồn vong của các quốc gia.

Quyển sách này ra đời với mục đích cung cấp một cái nhìn tổng thể về lịch sử tiến hóa của đại học thế giới cho độc giả Việt Nam, vì đại học là nhân tố ảnh hưởng quan trọng đến nền văn minh mà con người đã, đang và sẽ sống trong đó. Qua quyển sách này, tiếng nói và tinh thần của đại học thế giới sẽ được lắng nghe nhiều hơn - một đòi hỏi bức thiết hiện nay ở Việt Nam trong việc định hình những đại học nghiên cứu đầu tàu làm cỗ máy đắc lực cho cuộc canh tân đất nước.

Đang thêm vào giỏ hàng...

Giỏ hàng