close

Vòng Đời Sản Phẩm Tinh Gọn - The Lean Product Lifecycle

Vòng Đời Sản Phẩm Tinh Gọn - The Lean Product Lifecycle

Giá bìa: 180,000đ 144,000đ

Tác giả: Tendayi Viki, Craig Strong, Sonja Kresojevic

Dịch giả: Linh Duyên

Khổ sách: 23.5 x 15.5 cm

Số trang: 316 trang

Trọng lượng: 320 g

Năm xuất bản: 2021

Đang thêm vào giỏ hàng...