logo
Những áng văn xuôi quốc ngữ đầu tiên:chuyện đời xưa,chuyện khôi hài,chuyện giải buồn, truyện Phansa diễn ra quốc ngữ
  • Những áng văn xuôi quốc ngữ đầu tiên:chuyện đời xưa,chuyện khôi hài,chuyện giải buồn, truyện Phansa diễn ra quốc ngữ

  • Giá bìa: 155,000đ 124,000đ
  • Tác giả: Trần Nhật Vy (Sưu tầm và giới thiệu)
  • Khổ sách: 15x23 cm
  • Số trang: 420 trang
  • Trọng lượng: 530 g
  • Năm xuất bản: 2019
  • Ebook: 55,000đ
  • Chia sẻ với bạn bè

Đang thêm vào giỏ hàng...

Giỏ hàng