close

Đi bán đam mê - Những câu chuyện khởi nghiệp

Đi bán đam mê - Những câu chuyện khởi nghiệp

Giá bìa: 105,000đ 84,000đ

Tác giả: Đỗ Quang Tuấn Hoàng

Khổ sách: 15 x 23 cm

Số trang: 340 trang

Trọng lượng: 440 g

Năm xuất bản: 2018

Ebook: 40,000đ

Đang thêm vào giỏ hàng...