Thông tin liên hệ

Địa chỉ liên hệ: 62 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại:(028) 38 256 804 - 38 225 340 – 38 296 764

Fax : (028) 38 222 726

Email: nstonghop@gmail.com

1. Phòng Tổ chức - Hành chính:

ĐT: (028) 38 225 340

2. Phòng Kế hoạch:

ĐT: (028) 38 296 764

3. Phòng Kế toán - Tài chính:

ĐT: (028) 38 247 225

4. Phòng Kinh doanh:

ĐT: (028) 38 223 637

5. Phòng Sachweb (Sách điện tử):

ĐT: (028) 38 256 713

6. Phòng Thiết kế:

ĐT: (028) 38 277 326

7. Phòng Biên tập Khoa học Xã hội và Nhân văn:

ĐT: (028) 38 220 405

8. Phòng biên tập Khoa học Kỹ thuật - Ngoại ngữ và Từ điển:

ĐT: (028) 38 250 616

9. Phòng biên tập Văn hóa – Giáo dục và Đời sống:

ĐT: (028) 38 221 917

10. Nhà sách Tổng hợp:

  • Nhà sách Tổng hợp 1:

Địa chỉ: 62 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.

ĐT: (028) 38 256 804

  • Nhà sách Tổng hợp 2:

Địa chỉ: 86-88 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. HCM.

ĐT: (028) 39 433 868

Để thuận tiện hơn cho việc liên lạc quý khách nên nhập đầy đủ các thông tin đặc biệt là địa chỉ email và số điện thoại.