close

Kỹ năng mềm nền tảng - Z1 Nguyên tắc chi phối hành vi

Kỹ năng mềm nền tảng - Z1 Nguyên tắc chi phối hành vi

Giá bìa: 180,000đ 162,000đ

Tác giả: Thắng Lợi

Khổ sách: 12x18 cm

Số trang: 112 trang

Trọng lượng: 100 g

Năm xuất bản: 2023

Đang thêm vào giỏ hàng...