close

Đổi mới giáo dục đạo lý dân tộc và ý thức công dân cho học sinh Trung học Phổ Thông Thành Phố Hồ Chí Minh qua dạy học các môn xã hội - nhân văn

Đổi mới giáo dục đạo lý dân tộc và ý thức công dân cho học sinh Trung học Phổ Thông Thành Phố Hồ Chí Minh qua dạy học các môn xã hội - nhân văn

Giá bìa: 99,000đ 79,200đ

Tác giả: Ngô Minh Oanh - Huỳnh Công Minh (Đồng chủ biên) - Hồ Sỹ Anh _ Nguyễn Thị Thu Ba - Lê Thanh Hà - Dương Thị Hồng Hiếu - Huỳnh Xuân Nhựt - Nguyễn Kim Tường Vy

Khổ sách: 14.5x20.5 cm

Số trang: 274 trang

Trọng lượng: 300 g

Năm xuất bản: 2020

Đang thêm vào giỏ hàng...