logo
Hạnh phúc của người Việt Nam - Khái niệm, cách tiếp cận & chỉ số đánh giá
  • Hạnh phúc của người Việt Nam - Khái niệm, cách tiếp cận & chỉ số đánh giá

  • Giá bìa: 90,000đ 72,000đ
  • Tác giả: Lê Ngọc Văn
  • Khổ sách: 15x23 cm
  • Số trang: 248 trang
  • Trọng lượng: 300 g
  • Năm xuất bản: 2019
  • Chia sẻ với bạn bè

Ở Việt Nam, khoa học nghiên cứu về hạnh phúc cho đến nay hầu như vẫn còn bỏ trống. Chúng ta còn chưa biết rõ quan niệm về hạnh phúc và hạnh phúc trong đời thực của người dân hiện nay như thế nào. Điều gì làm cho họ hạnh phúc hoặc bất hạnh? Nhóm xã hội nào hạnh phúc hơn, nhóm xã hội nào kém hạnh phúc hơn, vì sao? Bằng cách nào để đo lường hạnh phúc? Chỉ số hạnh phúc của người Việt Nam hiện nay là cao hay thấp? Những đặc trưng văn hóa trong quan niệm và thụ hưởng hạnh phúc của người Việt Nam là gì? 

Cuốn "Hạnh phúc của người Việt Nam - Khái niệm, cách tiếp cận & chỉ số đánh giá" là một nỗ lực nhằm trả lời những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra trong nghiên cứu hạnh phúc ở nước ta hiện nay.

Đang thêm vào giỏ hàng...

Giỏ hàng