close

Lịch sử các chế độ báo chí ở Việt Nam (Tập 2) - Sau Cách Mạng Tháng Tám 1945 đến nay

Lịch sử các chế độ báo chí ở Việt Nam (Tập 2) - Sau Cách Mạng Tháng Tám 1945 đến nay

Giá bìa: 195,000đ 156,000đ

Tác giả: Phan Đăng Thanh - Trương Thị Hòa

Khổ sách: 16x24 cm

Số trang: 554 trang

Trọng lượng: 650 g

Năm xuất bản: 2019

Đang thêm vào giỏ hàng...