close

Nghiên cứu Hồ Chí Minh một số công trình tuyển chọn - Tập 1: Chính trị tư tưởng tổ chức

Nghiên cứu Hồ Chí Minh một số công trình tuyển chọn - Tập 1: Chính trị tư tưởng tổ chức

Giá bìa: 265,000đ 212,000đ

Tác giả: PGS.TS. Bùi Đình Phong

Khổ sách: 16x24 cm

Số trang: 740 trang

Trọng lượng: 1150 g

Năm xuất bản: 2020

Đang thêm vào giỏ hàng...