close

Nghiên cứu Hồ Chí Minh một số công trình tuyển chọn - Tập 3: Đổi mới hội nhập phát triển

Nghiên cứu Hồ Chí Minh một số công trình tuyển chọn - Tập 3: Đổi mới hội nhập phát triển

Giá bìa: 270,000đ 216,000đ

Tác giả: PGS.TS Bùi Đình Phong

Khổ sách: 16x24 cm

Số trang: 722 trang

Trọng lượng: 1150 g

Năm xuất bản: 2020

Đang thêm vào giỏ hàng...