close

Người xưa cảnh tỉnh - Thói hư tật xấu của người Việt trong con mắt các nhà trí thức nửa đầu thế kỷ XX

Người xưa cảnh tỉnh - Thói hư tật xấu của người Việt trong con mắt các nhà trí thức nửa đầu thế kỷ XX

Giá bìa: 90,000đ 72,000đ

Tác giả: Vương Trí Nhàn (sưu tầm và biên soạn) - Trần Văn Chánh (Tổng thuật và luận giải)

Khổ sách: 14.5x20.5 cm

Số trang: 290 trang

Trọng lượng: 250 g

Năm xuất bản: 2019

Ebook: 30,000đ

Mục lục Trích đoạn

Đang thêm vào giỏ hàng...