close

Nguyễn Hiến Lê - Những lời tựa và bài giới thiệu

Nguyễn Hiến Lê - Những lời tựa và bài giới thiệu

Giá bìa: 150,000đ 120,000đ

Tác giả: Nguyễn Hiền Đức (Sưu tầm - Tuyển chọn)

Khổ sách: 14.5x20.5 cm

Số trang: 452 trang

Trọng lượng: 500 g

Năm xuất bản: 2020

Đang thêm vào giỏ hàng...