logo
NỬA ĐỜI CÒN LẠI
 • NỬA ĐỜI CÒN LẠI

 • Giá bìa: 140,000đ 112,000đ
 • Tác giả: Vương Hồng Sển
 • Dịch giả: Khác
 • Khổ sách: 14.5x20.5 cm
 • Số trang: 348 trang
 • Trọng lượng: 560 g
 • Năm xuất bản: 2013
 • Ebook: 40,000đ
 • Mục lục Trích đoạn
 • Chia sẻ với bạn bè
 • icon Mua trọn bộ

Tôi đã 92 tuổi đầu, chỉ chờ ngày xuống lỗ và đã hết ham vừa danh vừa lợi,…nay tôi lại quyết viết mươi trang cà kê cho được hả hơi, vả lại tôi đã hết thời giờ tra cứu tài liệu cũ, vậy tôi xin người đọc hiểu cho tôi, đây là tôi thố lộ tất cả chân tình, tôi tỏ bày riêng cái nghe thấy cạn hẹp của một tên may thời còn sót lại và đã được mớ người trẻ và người cao kiến muốn biết chút lòng kẻ sống dai nầy thôi.

                                                                                                            Vương Hồng Sển

 

Đang thêm vào giỏ hàng...

Giỏ hàng