close

Quang Châm & Nhu Châm (Nghiệm sinh lâm sàng)

Quang Châm & Nhu Châm (Nghiệm sinh lâm sàng)

Giá bìa: 65,000đ 52,000đ

Tác giả: Lê Hưng VKD - Lê Vương Duy - Lê Lã Vương Linh

Khổ sách: 14.5x20.5 cm

Số trang: 208 trang

Trọng lượng: 240 g

Năm xuất bản: 2017

Ebook: 20,000đ

Đang thêm vào giỏ hàng...