close

Những áng văn xuôi quốc ngữ đầu tiên:chuyện đời xưa,chuyện khôi hài,chuyện giải buồn, truyện Phansa diễn ra quốc ngữ

Những áng văn xuôi quốc ngữ đầu tiên:chuyện đời xưa,chuyện khôi hài,chuyện giải buồn, truyện Phansa diễn ra quốc ngữ

Giá bìa: 155,000đ 124,000đ

Tác giả: Trần Nhật Vy (Sưu tầm và giới thiệu)

Khổ sách: 15x23 cm

Số trang: 420 trang

Trọng lượng: 530 g

Năm xuất bản: 2019

Ebook: 55,000đ

Đang thêm vào giỏ hàng...