close

TỔNG TẬP TRẦN TRỌNG ĐĂNG ĐÀN. NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VĂN HÓA TƯ TƯỞNG KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (TẬP 2)

TỔNG TẬP TRẦN TRỌNG ĐĂNG ĐÀN. NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VĂN HÓA TƯ TƯỞNG KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (TẬP 2)

Giá bìa: 1,000,000đ 500,000đ

Tác giả: Trần Trọng Đăng Đàn

Dịch giả: Khác

Khổ sách: 19x27 cm

Số trang: 1190 trang

Trọng lượng: 900 g

Năm xuất bản: 2015

Đang thêm vào giỏ hàng...