close

TỔNG TẬP TRẦN TRỌNG ĐĂNG ĐÀN. NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VĂN HÓA TƯ TƯỞNG KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (TẬP 3)

TỔNG TẬP TRẦN TRỌNG ĐĂNG ĐÀN. NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VĂN HÓA TƯ TƯỞNG KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (TẬP 3)

Giá bìa: 1,000,000đ 500,000đ

Tác giả: Trần Trọng Đăng Đàn

Khổ sách: 19x27 cm

Số trang: 1206 trang

Trọng lượng: 1300 g

Năm xuất bản: 2016

Ebook: 200,000đ

Đang thêm vào giỏ hàng...