close

Tổng tập Trần Trọng Đăng Đàn. Nghiên cứu - Lý luận - Phê Bình văn học nghệ thuật văn hóa tư tưởng khoa học xã hội và nhân văn (Tập 4)

Tổng tập Trần Trọng Đăng Đàn. Nghiên cứu - Lý luận - Phê Bình văn học nghệ thuật văn hóa tư tưởng khoa học xã hội và nhân văn (Tập 4)

Giá bìa: 1,000,000đ 500,000đ

Tác giả: Trần Trọng Đăng Đàn

Khổ sách: 19x27 cm

Số trang: 1190 trang

Trọng lượng: 900 g

Năm xuất bản: 2016

Ebook: 200,000đ

Đang thêm vào giỏ hàng...