close

Từ Điển Việt Anh 220.000 Từ

Từ Điển Việt Anh 220.000 Từ

Giá bìa: 342,000đ 273,600đ

Tác giả: Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 1929 trang

Trọng lượng: 1500 g

Năm xuất bản: 2010

Đang thêm vào giỏ hàng...