close

CÁCH HOẠCH ĐỊNH VÀ THỰC THI CHIẾN LƯỢC

CÁCH HOẠCH ĐỊNH VÀ THỰC THI CHIẾN LƯỢC

Giá bìa: 25,000đ 15,000đ

Tác giả: Wallace Stettinius (NXB McGraw-Hill)

Dịch giả: Nguyễn Minh Đức

Khổ sách: 15 x 23 cm cm

Số trang: 72 trang

Trọng lượng: 110 g

Năm xuất bản:

Ebook: 10,000đ

Mục lục Trích đoạn

Đang thêm vào giỏ hàng...