logo
GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ MÔI TRƯỜNG
  • GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ MÔI TRƯỜNG

  • Giá bìa: 45,000đ 36,000đ
  • Tác giả: PGS.TS. Bảo Huy
  • Dịch giả: Khác
  • Khổ sách: 15 x 23 cm
  • Số trang: 152 trang
  • Trọng lượng: 200 g
  • Năm xuất bản:
  • Chia sẻ với bạn bè

Sự phát triển của GIS (Hệ thống thông tin địa lí) và ảnh viễn thám đã mở ra nhiều hướng ứng dụng trong nhiều ngành khoa học và quản lý. Đặc biệt đối với lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng và môi trường, công nghệ này hỗ trợ đắc lực cho quản lý cơ sở dữ liệu, phân tích dữ liệu để lựa chọn các giải pháp quản lý, sử dụng bền vững và có hiệu quả tài nguyên.

GIS ứng dụng rất rộng, đa ngành và có hiệu quả, do vậy xu hướng hiện nay là cần phải cập nhật kiến thức, kỹ năng này ở nhiều ngành quản lý, sản xuất để ứng dụng. Hiệu quả của ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám là:

       - Giảm chi phí thời gian, lao động

       - Số liệu chính xác

       - Dữ liệu được quản lý, lưu giữ ở trạng thái động

       - Có thể áp dụng ở bất cứ quy mô nào

       - Tạo cơ hội cho việc phân tích, tạo ra kiến thức, giải pháp mới trên cơ sở nền dữ liệu gắn với thuộc tính thông tin địa lý

Do vậy việc vận dụng GIS và viễn thám sẽ hỗ trợ rất lớn cho nhiều đối tượng như:

       - Nhà quản lý để quy hoạch và ra các chính sách

       - Đối với nhà kỹ thuật, nghiên cứu: Phân tích các vấn đề có tính hệ thống cao

       - Đối với người ứng dụng: Được cung cấp thông tin cụ thể, chính xác, đầy đủ và cập nhật thường xuyên; được cung cấp các giải pháp để lựa chọn trong quản lý sử dụng tài nguyên.

 

Đang thêm vào giỏ hàng...

Giỏ hàng