close

Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ Thế kỷ XIX đến Cách Mạng Tháng Tám (Tập I) : Hệ ý thức phong kiến và sự thất bại của nó trước các nhiệm vụ lịch sử

Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ Thế kỷ XIX đến Cách Mạng Tháng Tám (Tập I) : Hệ ý thức phong kiến và sự thất bại của nó trước các nhiệm vụ lịch sử

Giá bìa: 190,000đ 152,000đ

Tác giả: Trần Văn Giàu

Khổ sách: 16x24 cm

Số trang: 496 trang

Trọng lượng: 700 g

Năm xuất bản: 2020

Ebook: 67,000đ

Đang thêm vào giỏ hàng...