close

Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ Thế kỷ XIX đến Cách Mạng Tháng Tám (Tập III): Thành công của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ Thế kỷ XIX đến Cách Mạng Tháng Tám (Tập III): Thành công của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

Giá bìa: 210,000đ 168,000đ

Tác giả: Trần Văn Giàu

Khổ sách: 16x24 cm

Số trang: 560 trang

Trọng lượng: 780 g

Năm xuất bản: 2020

Ebook: 75,000đ

Đang thêm vào giỏ hàng...