logo
Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam (1969-1976)
  • Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam (1969-1976)

  • Giá bìa: 130,000đ 104,000đ
  • Tác giả: Nguyễn Đình Thống (Chủ biên)
  • Khổ sách: 16x24 cm
  • Số trang: 364 trang
  • Trọng lượng: 510 g
  • Năm xuất bản: 2019
  • Ebook: 45,000đ
  • Chia sẻ với bạn bè

Là công trình nghiên cứu của thầy trò Khoa Lịch sử Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập, ra mắt bạn đọc trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Chính phủ Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (1969 – 2019).

Cuốn sách cung cấp một góc nhìn tổng quan, trên cơ sở những tư liệu tin cậy, từ thời điểm Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời cho đến vai trò của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, góp phần kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vẻ vang, đem lại độc lập, hòa bình và thống nhất đất nước.

Đang thêm vào giỏ hàng...

Giỏ hàng