close

CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG VÀ ĐỜI SỐNG VĂN HÓA, XÃ HỘI TRONG CHIẾN KHU CÁCH MẠNG Ở NAM BỘ (1945-1954)

CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG VÀ ĐỜI SỐNG VĂN HÓA, XÃ HỘI TRONG CHIẾN KHU CÁCH MẠNG Ở NAM BỘ (1945-1954)

Giá bìa: 125,000đ 100,000đ

Tác giả: Nguyễn Đình Thống - Hồ Sơn Diệp (Đồng chủ biên)

Khổ sách: 14,5x20,5 cm

Số trang: 312 trang

Trọng lượng: 250 g

Năm xuất bản: 2021

Ebook: 42,000đ

Đang thêm vào giỏ hàng...