close

Đằng sau mặt báo - Hồi ký chân dung báo chí Việt buổi ban đầu đến 1945

Đằng sau mặt báo - Hồi ký chân dung báo chí Việt buổi ban đầu đến 1945

Giá bìa: 220,000đ 176,000đ

Tác giả: Trần Đình Ba

Khổ sách: 16x24 cm

Số trang: 536 trang

Trọng lượng: 750 g

Năm xuất bản: 2022

Đang thêm vào giỏ hàng...