close

Giở Lại Một Nghi Án Lịch Sử: "Giả Vương Nhập Cận" - Có Thực Người Sang Trung Hoa Là Vua Quang Trung Giả Hay Không?

Giở Lại Một Nghi Án Lịch Sử: "Giả Vương Nhập Cận" - Có Thực Người Sang Trung Hoa Là Vua Quang Trung Giả Hay Không?

Giá bìa: 98,000đ 78,400đ

Tác giả: Nguyễn Duy Chính

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 236 trang

Trọng lượng: 250 g

Năm xuất bản: 2016

Đang thêm vào giỏ hàng...