close

Góp phần tìm hiểu Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh

Góp phần tìm hiểu Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh

Giá bìa: 85,000đ 68,000đ

Tác giả: Nguyễn Thành

Khổ sách: 14.5x20.5 cm

Số trang: 285 trang

Trọng lượng: 250 g

Năm xuất bản: 2018

Đang thêm vào giỏ hàng...