close

Phụ nữ Sài Gòn - Gia Định và Nam bộ trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Phụ nữ Sài Gòn - Gia Định và Nam bộ trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Giá bìa: 115,000đ 92,000đ

Tác giả: Bảo tàng phụ nữ Nam bộ

Khổ sách: 16x24 cm

Số trang: 327 trang

Trọng lượng: 470 g

Năm xuất bản: 2018

Đang thêm vào giỏ hàng...