logo
SÀI GÒN MẬU THÂN 1968
 • SÀI GÒN MẬU THÂN 1968

 • Giá bìa: 00đ 00đ
 • Tác giả: PGS.TS. Phan Xuân Biên: Chủ biên
 • Dịch giả: Khác
 • Khổ sách: 16 x 24 cm
 • Số trang: 608 trang
 • Trọng lượng: 450 g
 • Năm xuất bản:
 • Ebook: 10,000đ
 • Mục lục Trích đoạn
 • Chia sẻ với bạn bè

“Sài Gòn Mậu Thõn 1968” tập hợp các bài viết, báo cáo, tham luận khoa học và dựa trên kết quả của các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học, những công trình nghiên cứu, tổng kết về “cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968”. Cuốn sách này cung cấp thêm những cứ liệu khoa học để bạn đọc nhìn nhận, đánh giá đầy đủ hơn, sâu sắc hơn, có sức thuyết phục hơn về “sức mạnh Phù Đổng” của dân tộc ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, về nguyên nhân thắng lợi, tầm vóc, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm, về chỉ đạo chiến lược và nghệ thuật quân sự của Đảng ta, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, khơi thổi lòng yêu nước, hun đúc niềm tự hào dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc cho thế hệ trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

 

Đang thêm vào giỏ hàng...

Giỏ hàng