close

Từ "Đường cách mệnh" đến "Sửa đổi lối làm việc" - Ánh sáng xuyên thế kỷ

Từ "Đường cách mệnh" đến "Sửa đổi lối làm việc" - Ánh sáng xuyên thế kỷ

Giá bìa: 135,000đ 108,000đ

Tác giả: PGS. TS. Bùi Đình Phong

Khổ sách: 16x24 cm

Số trang: 312 trang

Trọng lượng: 320 g

Năm xuất bản: 2022

Đang thêm vào giỏ hàng...