close

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo sự chỉ dẫn của tư tưởng Hồ Chí Minh

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo sự chỉ dẫn của tư tưởng Hồ Chí Minh

Giá bìa: 130,000đ 104,000đ

Tác giả: GS. TS. Mạch Quang Thắng

Khổ sách: 14.5x20.5 cm

Số trang: 336 trang

Trọng lượng: 370 g

Năm xuất bản: 2022

Đang thêm vào giỏ hàng...