close

Anh ngữ thiền học - English in the Way of Zen (Song ngữ Anh-Việt)

Anh ngữ thiền học - English in the Way of Zen (Song ngữ Anh-Việt)

Giá bìa: 75,000đ 60,000đ

Tác giả: Nguyễn Mạnh Thảo (Thạc sĩ - Giảng viên Anh ngữ)

Khổ sách: 14.5x20.5 cm

Số trang: 260 trang

Trọng lượng: 270 g

Năm xuất bản: 2019

Ebook: 22,000đ

Mục lục Trích đoạn

Đang thêm vào giỏ hàng...