close

Viết luận văn khoa học bằng tiếng Anh - Writing a scientific paper in English

Viết luận văn khoa học bằng tiếng Anh - Writing a scientific paper in English

Giá bìa: 90,000đ 72,000đ

Tác giả: GS TS Đặng Lương Mô

Khổ sách: 14,5x20,5 cm

Số trang: 204 trang

Trọng lượng: 200 g

Năm xuất bản: 2023

Đang thêm vào giỏ hàng...