close

QUẢN TRỊ BẰNG VĂN HÓA : Cách thức Kiến tạo & Tái tạo Văn hóa Tổ chức

QUẢN TRỊ BẰNG VĂN HÓA : Cách thức Kiến tạo & Tái tạo Văn hóa Tổ chức

Giá bìa: 250,000đ 200,000đ

Tác giả: Giản Tư Trung

Khổ sách: 14x22 cm

Số trang: 396 trang

Trọng lượng: 350 g

Năm xuất bản: 2023

Đang thêm vào giỏ hàng...