close

10 năm vắng bóng liêu xiêu "Ông già đi bộ "

10 năm vắng bóng liêu xiêu "Ông già đi bộ "

Giá bìa: 59,000đ 47,200đ

Tác giả: Đào Tăng

Khổ sách: 13x20.5 cm

Số trang: 184 trang

Trọng lượng: 170 g

Năm xuất bản: 2018

Đang thêm vào giỏ hàng...