close

QUẢN LÝ VÀO NHỮNG THỜI ĐIỂM DIỄN RA THAY ĐỔI

QUẢN LÝ VÀO NHỮNG THỜI ĐIỂM DIỄN RA THAY ĐỔI

Giá bìa: 25,000đ 15,000đ

Tác giả: Michael D. Maginn

Dịch giả: Ths Nguyễn Đình Huy

Khổ sách: 15 x 23 cm

Số trang: 72 trang

Trọng lượng: 110 g

Năm xuất bản:

Ebook: 10,000đ

Mục lục Trích đoạn

Đang thêm vào giỏ hàng...