close

SỨC MẠNH CỦA SỰ ĐỔI MỚI QUẢN LÝ

SỨC MẠNH CỦA SỰ ĐỔI MỚI QUẢN LÝ

Giá bìa: 30,000đ 15,000đ

Tác giả: Armand V.Feigenbaum–Donald S.Feigenbaum (McGraw-Hill)

Dịch giả: Hoàng Sơn – Thanh Ly

Khổ sách: 12.5 x 20.5 cm

Số trang: 104 trang

Trọng lượng: 118 g

Năm xuất bản:

Ebook: 10,000đ

Mục lục Trích đoạn

Đang thêm vào giỏ hàng...