close

Thao Túng Tâm Lý - Nhận Diện, Thức Tỉnh Và Chữa Lành Những Tổn Thương Tiềm Ẩn

Thao Túng Tâm Lý - Nhận Diện, Thức Tỉnh Và Chữa Lành Những Tổn Thương Tiềm Ẩn

Giá bìa: 169,000đ 135,200đ

Tác giả: Shannon Thomas, LCSW

Khổ sách: 20.5 x 13 cm

Số trang: 328 trang

Trọng lượng: 340 g

Năm xuất bản: 2022

Đang thêm vào giỏ hàng...