logo

Tri thức hiện đại

  • -40%
    Nhà xuất bản tổng hợp
    Greg Brue (NXB McGraw-Hill)

    Sáu Sigma dành cho nhà quản lý là một cuốn cẩm nang gồm 24 bài học để nắm bắt và vận dụng các nguyên tắc Sáu Sigma trong mọi tổ chức. Đây là cuốn sách dạy về một phương pháp luận cải t...

    15,000 đ 25,000 đ

Đang thêm vào giỏ hàng...

Giỏ hàng