logo

Văn hóa xã hội

 • -40%
  Nhà xuất bản tổng hợp
  Trương Thanh Mẫn

  Bộ sách Trung Quốc gồm 12 quyển của Nhà xuất bản Truyền bá Ngũ Châu với nhiều hình ảnh minh họa sinh động, đã cung cấp cho người đọc một bức tranh toàn cảnh về Trung Quốc đương đại sau....

  37,200 đ 62,000 đ
 • -40%
  Nhà xuất bản tổng hợp
  Trịnh Tây

  Bộ sách Trung Quốc gồm 12 quyển của Nhà xuất bản Truyền bá Ngũ Châu với nhiều hình ảnh minh họa sinh động, đã cung cấp cho người đọc một bức tranh toàn cảnh về Trung Quốc đương đại sau....

  37,200 đ 62,000 đ
 • -30%
  Nhà xuất bản tổng hợp
  Tịch Xảo Quyên-Trương Ái Tú

  Bộ sách Trung Quốc gồm 12 quyển của Nhà xuất bản Truyền bá Ngũ Châu với nhiều hình ảnh minh họa sinh động, đã cung cấp cho người đọc một bức tranh toàn cảnh về Trung Quốc đương đại sau....

  43,400 đ 62,000 đ
 • -30%
  Nhà xuất bản tổng hợp
  Bành Quang Khiêm-Triệu Tri Ấn-La Vĩnh

  Bộ sách Trung Quốc gồm 12 quyển của Nhà xuất bản Truyền bá Ngũ Châu với nhiều hình ảnh minh họa sinh động, đã cung cấp cho người đọc một bức tranh toàn cảnh về Trung Quốc đương đại sau....

  43,400 đ 62,000 đ
 • -40%
  Nhà xuất bản tổng hợp
  Phiên Quốc Bình-Mã Lợi Dân

  Bộ sách Trung Quốc gồm 12 quyển của Nhà xuất bản Truyền bá Ngũ Châu với nhiều hình ảnh minh họa sinh động, đã cung cấp cho người đọc một bức tranh toàn cảnh về Trung Quốc đương đại sau....

  37,200 đ 62,000 đ
 • -30%
  Nhà xuất bản tổng hợp
  Doãn Trung Khanh

  Bộ sách Trung Quốc gồm 12 quyển của Nhà xuất bản Truyền bá Ngũ Châu với nhiều hình ảnh minh họa sinh động, đã cung cấp cho người đọc một bức tranh toàn cảnh về Trung Quốc đương đại sau....

  43,400 đ 62,000 đ
 • -40%
  Nhà xuất bản tổng hợp
  Cừu Bái Nhiên

  Nho giáo là một hiện tượng văn hóa quốc tế xuất phát từ Trung Hoa, có tầm ảnh hưởng sâu rộng ở đất nước ta, có những đóng góp to lớn cho lịch sử dân tộc về nhiều mặt, đặc biệt là mặt văn hóa, trong đó chủ yếu...

  48,000 đ 80,000 đ
 • -40%
  Nhà xuất bản tổng hợp
  Lưu Quân Hội-Vương Giai

  Bộ sách Trung Quốc gồm 12 quyển của Nhà xuất bản Truyền bá Ngũ Châu với nhiều hình ảnh minh họa sinh động, đã cung cấp cho người đọc một bức tranh toàn cảnh về Trung Quốc đương đại sau....

  37,200 đ 62,000 đ
 • -40%
  Nhà xuất bản tổng hợp
  Đường Quân-Trương Dực-Vương Xuân Quang-Phùng Lăng

  Bộ sách Trung Quốc gồm 12 quyển của Nhà xuất bản Truyền bá Ngũ Châu với nhiều hình ảnh minh họa sinh động, đã cung cấp cho người đọc một bức tranh toàn cảnh về Trung Quốc đương đại sau....

  37,200 đ 62,000 đ
 • -40%
  Nhà xuất bản tổng hợp
  Trịnh Bình

  Bộ sách Trung Quốc gồm 12 quyển của Nhà xuất bản Truyền bá Ngũ Châu với nhiều hình ảnh minh họa sinh động, đã cung cấp cho người đọc một bức tranh toàn cảnh về Trung Quốc đương đại sau....

  37,200 đ 62,000 đ
 • -20%
  Nhà xuất bản tổng hợp
  Sử Trọng Văn-Trần Kiều Sinh

  Bộ sách Trung Quốc gồm 12 quyển của Nhà xuất bản Truyền bá Ngũ Châu với nhiều hình ảnh minh họa sinh động, đã cung cấp cho người đọc một bức tranh toàn cảnh về Trung Quốc đương đại sau....

  49,600 đ 62,000 đ
 • -40%
  Nhà xuất bản tổng hợp
  Doãn Trung Khanh

  Bộ sách Trung Quốc gồm 12 quyển của Nhà xuất bản Truyền bá Ngũ Châu với nhiều hình ảnh minh họa sinh động, đã cung cấp cho người đọc một bức tranh toàn cảnh về Trung Quốc đương đại sau....

  37,200 đ 62,000 đ
 • -20%
  Nhà xuất bản tổng hợp
  Khác
  236,000 đ 295,000 đ
 • -20%
  Nhà xuất bản tổng hợp
  GS. TS. Nguyễn Văn Tuấn

  Ở kỷ nguyên tin học này, một em học sinh phổ thông ở nước ta cũng có thể nói được rằng khoa học là nền tảng của sự phát triển xã hội và nghiên cứu khoa học, do vậy, là hoạt động vô cùng quan trọng. Nhưng, thế n...

  72,000 đ 90,000 đ
 • -20%
  Nhà xuất bản tổng hợp
  TS. Phạm Thị Ngọc Thu
  72,000 đ 90,000 đ
 • -40%
  Nhà xuất bản tổng hợp
  GS. TS. Nguyễn Văn Tuấn

  Những hiện tượng “xé rào”, tiêu cực trong cuộc chạy đua tranh giành sinh viên và tình trạng hàng loạt ngành học phải đóng cửa ở nhiều trường đại học mới đây một lần nữa phơi bày tình trạng lộn xộn...

  48,000 đ 80,000 đ
 • -40%
  Nhà xuất bản tổng hợp
  Nguyễn Thế Tài

  Tập biên khảo này được Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh cho ra đời vào một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt: năm 2011 vừa được tổ chức văn hóa quốc tế UNESCO tuyên xưng là Năm Quốc tế của Hóa học với chủ đề:...

  30,000 đ 50,000 đ
 • -40%
  Nhà xuất bản tổng hợp
  Trần Quang Thái

  Về mặt lịch sử, triết học tôn giáo được xem như sự tiếp nối công việc của thần học tự nhiên, tách khỏi thần học mặc khải, nhằm chứng minh tính hợp lý của sự tồn tại của Thượng Đế và dẫn tới các tín điều mặc khải.

  30,000 đ 50,000 đ
 • -40%
  Nhà xuất bản tổng hợp
  Trần Trọng Đăng Đàn

  Điện ảnh Việt Nam: Lịch sử - Tác phẩm – Nghệ sĩ – Lý luận – Phê bình – Nghiên cứu của tác giả Trần Trọng Đăng Đàn gồm 4 tập. Đây là tác phẩm nghiên cứu được thực hiện trong hơn 20 năm...

  150,000 đ 250,000 đ
 • -40%
  Nhà xuất bản tổng hợp
  Trần Trọng Đăng Đàn

  Điện ảnh Việt Nam: Lịch sử - Tác phẩm – Nghệ sĩ – Lý luận – Phê bình – Nghiên cứu của tác giả Trần Trọng Đăng Đàn gồm 4 tập. Đây là tác phẩm nghiên cứu được thực hiện trong hơn 20 năm...

  150,000 đ 250,000 đ

Đang thêm vào giỏ hàng...

Giỏ hàng