close

Book launch "Hip Hop in the land of Ellsaby" at Vietnam-Finland International School


The book launch “Hip Hop in the land of Ellsaby” event as well as the meet and greet with author Isabelle Müller was held on December 16, 2022 by VFIS Library.

 

 

 

It is an activity in the series of programs to develop reading culture/reading skills for students. The event contributes to the formation and fostering of a love of reading, thereby spreading the reading promotion movement in the school environment.

 

 

 

Sự kiện ra mắt sách “Hip Hop in the land of Ellsaby” và giao lưu gặp gỡ tác giả Isabelle Müller được Thư viện VFIS tổ chức vào ngày 16/12/2022. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình phát triển văn hóa đọc/kỹ năng đọc cho học sinh. Sự kiện góp phần hình thành và bồi dưỡng niềm yêu thích đọc sách, từ đó lan tỏa phong trào khuyến đọc trong môi trường học đường."

CÁC TIN KHÁC


Đang thêm vào giỏ hàng...